Slovník pojmů

Chcete se orientovat v investičních a finančních pojmech? Sepsali jsme je pro Vás.


Forex

Obchodování s cizími měnami. Lze na něm obchodovat 24 hodin denně 5 dní v týdnu. Denně se zde zobchodují měny v hodnotě cca 5,3 bilionů amerických dolarů. Výhodou tohoto trhu je zejména vysoká likvidita. Zkušení investoři dokáží na tomto trhu dosáhnout velmi zajímavého zhodnocení.

Komodity

Jsou primární produkty jako jsou zemědělské produkty a suroviny. Typickými příklady jsou pšenice, kukuřice, cukr (zemědělské produkty) dále pak ropa, zemní plyn (suroviny), případně zlato a stříbro (drahé kovy). Lze je obchodovat na komoditních burzách. Velmi typické pro komodity je časté kolísání cen, které představuje pro zkušeného investora potenciál zajímavé investiční příležitosti.

Dluhopisy

Cenné papíry, které zajišťují investorovi pravidelný příjem v podobě dividendy. Základní rozdělení je na státní a firemní dluhopisy. Investováním do dluhopisů se investor stává buď věřitelem státu nebo firmy. Dividenda je vyplácena v pravidelných intervalech podle smluvních podmínek. Jistina je většinou splatná na konci emisního období dluhopisů. Výhodou dluhopisů je obvykle nižší rizikovost než při investicích do akcií, komodit či na forexu. Výhodou je také pravidelné vyplácení dividendy. Nevýhodou je omezený ziskový potenciál.

Akcie

Cenný papír, který potvrzuje, že akcionář vložil do akciové společnosti majetkový kapitál. Akcionář je mj. např. oprávněn podílet se na zisku společnosti formou dividendy, účastnit se řízení společnosti a případně se podílet na likvidačním zůstatku společnosti. 

Likvidita

Vypovídá o rychlosti přeměnit Vaše investice na peníze. Čím je likvidita vyšší, tím je schopnost přeměny investice na peníze rychlejší. 

ETF Fond

Tyto fondy se obchodují na světových burzách stejně jako akcie významných společností. Namísto aktivního řízení podílového fondu drahými manažery probíhá investování ETF podle přesného algoritmu.

Riziko

Znamená potenciální hrozbu nebo nebezpečí vzniku škody v budoucnosti a pravděpodobnost této hrozby. Riziko podstupuje každý z nás i ten, kdo se rizikům snaží vyhnout. Riziko na finančním trhu nelze zcela omezit, ale lze ho vhodnými nástroji řídit.

CFD – contract for difference

Jedná se o mimoburzovní nástroj, pro který je typické, že cena přesně kopíruje podkladové portfolio, tj. např. akcii, komoditu atd. Má to svá specifika, výhody i nevýhody. Výhodou je, že lze např. obchodovat indexy i s relativně malým kapitálem. Nevýhodou je zejména poplatek tvz. swap rollover, což je poplatek, který platíte pokud CFD podržíte přes noc. Kontrakt CFD se obchoduje tzv. na páku. To znamená, že disponujete mnohem větším kapitálem než máte na účtu a jste schopný realizovat velké zisky/ztráty v případě i malých pohybů.

Naplánovat hovor zdarma

Nechcete čekat? Zavolejte nám.

Jsme Vám k dispozici každý všední den od 8:00 - 17:00 hod.

Domluvit první schůzku

Nechcete čekat? Zavolejte nám.

Jsme Vám k dispozici každý všední den od 8:00 - 17:00 hod.